EMK er ikke en forening med nedskrevne vedtægter, bestyrelse eller generalforsamling.

Det er en samling af personer med passion for klassiske engelske motorcykler.

Det er ikke et krav, at man ejer - eller har rådighed - over en motorcykel, for at kunne deltage.

Vi kører på fælles ture, mødes hos hinanden, og følges til andre arrangementer.

Man betaler 100 kroner om året (Samme beløb som det har været i hele EMKs levetid) og bliver så inviteret med på ture  og møder.

Pengene går til administration, hjemmeside, forplejning på ture, forplejning på møder, entreudgifter ved arrangementer mv. 

Del siden